VI TAR STÄLLNING FÖR EN HÅLLBAR BYGGBRANSCH

När vi pratar om hållbarhet så tänker vi både på människan och miljön. Vi återvinner och sopsorterar, följer miljölagstiftning, föreskrifter och regler. Vi samåker och kör helst elbilar. Men vi tar också hand om våra medarbetare och gör vårt yttersta för att de ska trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats.

En säker byggarbetsplats

På alla byggarbetsplatser finns det risk att de som vistas där skadar sig. En felaktigt monterad byggställning kan få förödande konsekvenser. Det är viktigt för oss att berätta att vi aldrig någonsin kompromissar med säkerheten. Alla våra ställningsbyggare är utbildade, auktoriserade och certifierade enligt Ställningsentreprenörernas Branschorganisation (STIB) och FallSafe. Vi arbetar systematiskt och målinriktat för att skapa en säker byggarbetsplats för våra medarbetare, kunder och samarbetspartners. Vi ser säkerheten som en del i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, för en bransch med företag som bryr sig om sina medarbetares trivsel och trygghet är en bransch som får människor att må bra i många år.

Vårt miljöarbete

Vi har en vision om att skapa en hållbar byggbransch. För att nå dit behöver vi vara transparenta med våra åtgärder. Just nu arbetar vi med följande aktiviteter:

  • Vi återvinner, sopsorterar och kontrollerar att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Gamla maskiner, batterier och liknande återvinner vi på HILTI.
  • Vi engagerar våra anställda i vårt miljöarbete, bland annat genom att kontinuerligt diskutera hur vi kan ta större hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.
  • Vi strävar efter att minska vår energiförbrukning och våra utsläpp genom att välja elbilar, noggrant planera våra lastbilstransporter och att samåka när det är möjligt.
  • Vi följer rådande miljölagstiftning, föreskrifter och regler.
  • Vi följer utvecklingen för att hitta fler miljövänliga lösningar till vårt arbete. Vi vill påverka vår planet positivt!