STÄLLNINGAR SOM GÖR DINA MEDARBETARE TRYGGA. BYGGDA PÅ ETT GENUINT ENGAGEMANG.

Är du mån om en trygg arbetsmiljö för dina anställda? Det är vi också. För oss är det en självklarhet att ha genomarbetade processer, tydliga säkerhetsrutiner och utbildade ställningsmontörer. Vi kompromissar aldrig någonsin när det gäller säkerheten. Det är ju trots allt inte bara ställningarna som ska byggas, utan också ditt förtroende för oss. För att säkerställa kvaliteten i våra projekt är vi medlemmar i branschföreningen STIB, samt utbildade och certifierade av FallSafe.