17 februari, 2021

Malmö Ställningsservice ställer upp när Caroli kyrka renoveras

Just nu totalrenoveras Caroli kyrka i Malmö. Kyrkan avsakraliserades 2010 och kommer så småningom att användas för företagsverksamhet som kontor och butikslokaler. Tillsammans med vår partner Layher skapade vi en smart byggnadsställning som inte belastar det sköra, mintgröna taket på kyrkan.

Malmö Ställningsservice fick frågan i början på 2019, om det ens var möjligt att bygga en arbetsställning som inte belastade taket. Planen var att hela klimatskalet skulle renoveras och taket utmärkte sig särskilt som känsligt för belastning. Vår VD Peter Jovanovic och Layhers tekniska chef, Per Hammar möttes i februari 2019 utanför kyrkan och diskuterade olika lösningar vilka senare blev ett underlag för anbud inför renoveringen.

– Det första förslaget med fyra stolpar och FW-balkar var dock långt ifrån den slutgiltiga lösningen, men något att börja med. Fastighetsägaren Klövern AB gav uppdraget till Helsingborgs Byggplåt AB som anlitade oss, då projekterade vi arbetsställningen detaljerat tillsammans med Layher. Lösningen blev för oss mer avancerad än vad vi trott från början, vi har inte använt oss av FW-balkar tidigare. Men vi har löpande fått bra stöd av Layher, inte minst från Torbjörn Lexander. Under projektet har vi lärt oss så mycket även om det har kostat oss en del tid och investeringar, men vi tror att detta kommer ge ringar på vattnet, förklarar Peter.

Precision på hög höjd

Vi förberedde våra montörer minutiöst inför montaget. Det krävdes många överläggningar, granskning av ingående komponenter och diskussioner om hur montaget skulle genomföras, steg för steg. Hur skulle lasterna fördelas och vilken typ av kran behövdes? Utrymmet runt kyrkan var mycket begränsat och FW-broarna var 1,5 gånger 20,79 meter samt 1,5 gånger 22,70 meter och vägde mellan sex och nio ton. Utifrån Layhers beräkningar, digitala ritningar och initiala handledning kom ställningen snart på plats.

– Vi hade support på vägen. Torbjörn på Layher kom till Malmö när vi skulle montera och lyfta FW-balkarna och vi tog även hjälp av en utsättare som märkte ut tornens plats. Den tuffaste utmaningen var att sätta ut de fyra stämptorn på exakt rätt plats vid sidor om kyrkan, och att sen pricka in FW-balkarna på spirorna uppe på 20 meters höjd. Och det med ett par millimeters marginal, det var ett enormt precisionsarbete som vi lyckades med, berättar Peter.

Daniel Gutowski, arbetschef på Malmö Ställningsservice, fortsätter:

– Vi var fyra montörer som monterade torn, broar och fasadställning. Det var väldigt trångt runt kyrkan. Den mobilkran vi hade klarade inte att lyfta balkarna alltför långt ut från sin bas därför fick vi vid några tillfällen flytta kran och FW-balk i flera steg. Till exempel monterades två av balkarna före klockan 06 på morgonen, för att inte störa trafiken. Balkarna lyfte vi upp på 20 respektive 23 meters höjd.

– Vi behövde vara exakta och följa varje steg av montaget noggrant med stöd av både ritningar på papper och de digitala 3D-ritningarna via länk. Om det var några delar som montörerna behövde kontrollera så kunde de bara öppna länken och zooma in på den detaljen man behövde veta mer om, tillägger Peter.

Hängställning och arbetsplan i kvadrat
För att skapa en fri arbetsställning som följde kyrktaket blev de fyra stämptornen med 21 spiror i varje torn och sex FW-balkar lösningen. Fyra FW-balkar bildade tillsammans en kvadrat. Ovanpå dem lade vi ytterligare två balkar. På så sätt undvek vi att belasta kyrktaket. Därefter kunde vi bygga en hängställning nedåt och arbetsplan i kvadrater uppåt.

relaterat