PROCESSEN SOM SKAPAR EN TRYGG STÄLLNINGSSERVICE

Du ska känna dig trygg när du anlitar oss. Därför har vi tagit fram en arbetsprocess som vi använder oss av för att säkerställa att alla våra projekt bygger på kunskap och kvalitet. Vår arbetsprocess tar oss stegvis igenom projektet, från kontraktsskrivning och planering till genomförande, utvärdering och utveckling. Det är så vi ger dig en trygg ställningsservice.

Steg 1: Anbudshantering och kontraktsgenomgång

Så snart vi har tagit emot ditt anbud går vi igenom kravspecifikationen. Vi tar fram ett förslag som möter dina behov och ritar upp en passande ställning. Om du tycker om vårt förslag går vi igenom ritningen och kontraktet tillsammans. Därefter skriver vi på.

Steg 2: Planering

I nästa skede tar vi fram en ännu mer specifik ritning för godkännande. Så snart den är godkänd kan vi börja med vår förstudie. Då säkerställer vi att marken är tillräckligt hållbar för konstruktionen och tar fram planer för uppförande, användning och nermontering av ställningen. Samtidigt gör vi en riskanalys av projektet.

Steg 3: Genomförande och kontroll

Nu är det äntligen dags att bygga ställningar! Lastbilarna lastas och transporterar materialet till byggarbetsplatsen. Vi håller ett startmöte och sedan är det dags för våra utbildade montörer att sätta ihop ställningen enligt planen. Innan ställningen börjar användas ska den besiktigas tillsammans med beställaren, helt enligt STIB:s checklista.

Steg 4: Mätning, utvärdering och förbättring

För att hela tiden förbättra vårt arbete mäter och utvärderar vi varje projekt. Vi mäter tider för montering, demontering och transport. Och vi sammanställer vad vi har gjort och under vilka förutsättningar. Rapporten lämnas vidare till vår vice VD, som omsätter siffrorna till handling. Nästa projekt ska bli ännu bättre än det förra!