VI ÄR STOLTA MEDLEMMAR I STÄLLNINGSENTREPRENÖRERNAS BRANSCHORGANISATION STIB

Tillsammans med STIB arbetar vi för en hållbar och säker ställningsbransch. Vår auktorisering är ett kvitto på att vi är en seriös aktör med den kompetens som krävs för att utföra ställningsentreprenader enligt svensk lagstiftning och aktuella branschregler. Det visar att våra medarbetare har fullt fokus på säkerhet, produktivitet och kvalitet. Via STIB får vi tillgång till checklistor, kunskapsunderlag, policys och utbildningspaket.